Long Phan Blog

Chuyên Mục Nhật Ký Du Học

2014 1

2014 – Câu hỏi lớn trong đêm…

2014 – Câu hỏi lớn trong đêm… Tôi vẫn còn nhớ như in cái đêm cuối cùng của năm 2013, khi chúng tôi đang chuẩn bị chờ đón năm mới 2014 sắp...