Long Phan Blog

Chuyên Mục Làm Thế Nào Để Thành Công

Du Hoc - Kho hay Suong

Du Học – Khổ hay Sướng?

Đi Du Học – Khổ hay Sướng? Đi du học không hề Sướng, nhất là trong 5 – 7 năm đầu kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến một đất nước hoàn...

10 bài học của thành công

Thành công là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Nhưng nó không đến dễ dàng và chỉ trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi phải làm việc chăm...