Long Phan Blog

Bài Giảng Cuối Cùng – Hãy sống như chưa từng được sống!!!

Chúng ta không đổi được những quân bài đã chia, chỉ có thể đổi cách chơi những quân bài đó…

 

Theo Ngôi Nhà Chích Bông

Our Reader Score
[Total: 3    Average: 4/5]